Begeleidingsactiviteiten voor professionals

Jouw professionele leven is een constante beweging van ervaringen in werk maar ook privé. Dagelijks komen (nieuwe) ervaringen op je af waar jij een reactie op geeft. Deze reacties vinden meestal onbewust plaats, wat effectief is. Als spanningen in je werk zich voordoen, als jij een volgende stap wilt zetten als professional of een groei wilt doormaken, dan kan het helpend zijn om eigen reacties en acties bewust te worden en (zelf)onderzoek te doen

SUPERVISIE – INTERVISIE – COACHING 

Supervisie de methodiek dat je reflectief vermogen versterkt

Supervisie is een methode waarbij je doelgericht gaat leren vanuit concrete werksituaties. Doelgericht betekent dat jij een leerthema hebt die ter sprake komt tijdens het supervisietraject. Dit is een traject van ongeveer 10 afspraken waarbij jij jouw werkervaringen inbrengt. Ik zet jouw aan tot bezinning op deze ervaringen. In de reflectie benut ik verschillende denkrichtingen of kijkkaders. Hiervoor hanteer ik modellen of theorieën. Als het gaat om communicatie benutten we de Roos van Leary of de Transactionele Analyse (met de dramadriehoek). We kunnen ook werken vanuit verschillende perspectieven in jezelf middels de dialogical self of door waardenonderzoek te doen. Soms helpt het om meer inzicht te krijgen in je eigen leerstijl of leerervaringen middels de leerkuil of visie op leren. Uiteraard is het ook mogelijk om je eigen kwaliteiten te onderzoeken en te ontdekken waarom je zo ‘botst’ met sommige collega’s.

Als supervisor houd ik het grotere geheel in de gaten, waardoor jij je volledig kunt richten op je eigen leerthema’s. En op de toepassing van handelingsalternatieven in de praktijk.

Een supervisietraject kan individueel of in een kleine groep van max. 3 supervisanten, plaatsvinden.

Voorbeelden van supervisietrajecten die ik verzorg: supervisie aan gespecialiseerd verpleegkundige (post-hbo studenten) die werkzaam zijn binnen de psychiatrie of HIC, supervisie aan leerkrachten, supervisie aan begeleiders binnen ambulante hulpverlening.

Coaching via de Vork methodiek

In de coaching hanteer ik een ontwikkelingsgerichte benadering. Ik ga actief met je aan het werk ga om jouw gestelde professionele doelen te bereiken. Soms is daarvoor een oefening nodig, soms een observatie in de praktijk, maar het kan ook via gesprekken. Je experimenteert met nieuw gedrag om het (professionele) doel te bereiken, dat betekent dat je oud gedrag loslaat. Klinkt makkelijk, maar zo eenvoudig is het niet. Daarom besteed ik aandacht aan het gevoel dat dit proces bij je oproept. In mijn coaching maak ik gebruik van mijn eigen werkervaring als orthopedagoog, daarom raad ik je aan mijn profiel te lezen zodat je weet hoe ik kijk naar recente ontwikkelingen in werk en leven.

Voorbeelden van coaching die ik verzorg: coaching aan managers, aan begeleiders binnen hulpverlening of zorginstellingen, coaching aan leerkrachten.

Intervisie voor alle leden lerend!

De titel geeft als iets weg van mijn visie op intervisie. Als je de methode goed toepast als intervisiegroep is intervisie voor alle leden lerend.

Helaas zie ik geregeld dat intervisie als casuïstiekbespreking wordt ingezet. Soms zelfs als een werkbespreking, met een lekkere bak koffie, zonder gericht doel. Als duidelijke structuur ontbreekt, er geen voorzitter is en deelnemers geen leervragen hebben dan verzand je makkelijk is geklets. Daar is niets mis mee, maar let wel op dat de wederzijdse verwachtingen en intenties daarmee geraakt worden. Vertrouwelijkheid creëer je niet door elkaar eerst heel goed te leren kennen. Vertrouwen is een psychologische basisbehoefte die structuur en begeleiding nodig heeft.

Intervisie kan echt lerend zijn voor alle intervisieleden mits je de werkwijze en methode goed toepast. Graag lever ik mijn bijdrage aan jullie intervisiegroep om er (opnieuw) kracht in te blazen. Dan wordt de leertijd voor iedereen effectieve tijd.

Intervisie is een groepsgerichte leermethode. Er wordt gezamenlijk geleerd, terwijl elk lid vanuit zijn eigen persoonlijke en professionele identiteit inbreng heeft. De eigen leervraag staat centraal, ook al heeft een collega de werkinbreng.

Vaak genoeg hoor ik van intervisieleden bij aanvang dat ze geen inbreng / casus hebben. Dit is haast onmogelijk vind ik. Je kunt ten alle tijde reflecteren op je eigen professionaliteit. Mogelijk wordt verwacht dat je bij een casus een probleem dient in te brengen. En welke professional heeft nu ‘een probleem’. Natuurlijk ga je met problemen niet wachten tot er weer eens intervisie is. Maar wat dan wel?

Een inbreng kan gaan over de relatie tussen een hulpverlener en de klant. Over samenwerking met collega’s. Over de teamdynamiek in je werk. Over  professionele ontwikkeling. Over de visie op de werkcontext en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je daarin hebt. Thema’s die jij daarin tegenkomt, komen intervisieleden ook tegen. Als inbrenger ontvang je tijdens de intervisie verschillende perspectieven op jouw werkcontext.

Voorbeelden van intervisies die ik verzorg: intervisie met aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld werkzaam binnen het onderwijs. Intervisie aan verpleegkundige die werken met patiënten die chronisch ziek zijn. Intervisie aan begeleiders in hulpverlening. Intervisie aan coaches.

Wil je als Intervisiegroep meer weten over intervisie methode of een bootst ontvangen voor je intervisiegroep, dan doe ik graag met jullie mee!

❝ Werk in allerlei sectoren vraagt om doelgericht en rationeel handelen. ❞

(Liesbeth, 2016)