Liesbeth Knol-Urbach

Als begeleidingskundige stel ik mijzelf graag aan je voor. Natuurlijk maak ik graag kennis met je in een persoonlijk gesprek, van harte welkom!

Ik neem naast mijzelf als mens ook mijn professionele ervaring mee in het werk. Ik ben als orthopedagoog opgeleid, nadat ik de pabo heb afgerond. Na ruim zeven jaar kwam ik steeds meer tot de ontdekking dat het kijken naar mogelijkheden (wat lukt wel), naar de match tussen leerling en professional, tussen client en begeleider, voor mij een belangrijk perspectief is in het werk om groei bij de ander te ontlokken. Dit perspectief neem ik mee in mijn dagelijks werk, zowel als docent in het hoger onderwijs aan post-hbo verpleegkundigen, supervisor, coach en in mijn werkzaamheden als orthopedagoog binnen de ambulante hulpverlening. Daarmee heb ik ook mijn oorspronkelijke vak en passie als orthopedagoog herontdekt, kijken naar de mens altijd in relatie tot de context.

Als mens 

Mijn professionele ervaring is breed, dat heeft te maken met mijn persoonlijke eigenschappen. Ik ben nieuwsgierig, gedreven, onderzoekend, kan niet goed persoonlijke keuzes maken en ga nieuwe uitdagingen graag aan. Echter steeds houd ik het perspectief voor ogen ‘de vraag in relatie tot de context’. Als gedragswetenschapper en begeleider ben ik op de hoogte van recente ontwikkelingen welke ik benut in het werk als begeleidingskundige. Anderzijds zit ik sterk op het menselijke, niet meetbare, relatiegerichte werken wat ik kwalitatief goed kan doen door continue zelfreflectie en intervisies met collega’s.

Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten, waarbij ik mijzelf als mens en professional in mag zetten voor jouw ontwikkeling!

❝ Ontwikkeling is… tegelijk aansluiten bij wat er is en vernieuwen. ❞

(Vandamme, 2016)