Wie

Wie

Visie

Werk & leven, ze zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. Door beroepswerk en identiteit bewust te verbinden breng je duurzaam en betekenisvol handelen teweeg. In je werk denk en handel je professioneel, zoals vanuit jouw beroepspraktijk verwacht mag worden. Het verschil maak je door jouw specifieke inbreng in je werk, de toevoeging van wie jij bent. Ik zie professionals groeien in hun beroepspraktijk omdat zij meer van zichzelf als mens laten zien.

Ons leven is een constante beweging van ervaringen. Leven staat niet stil maar ontwikkelt zich. Het leven leeft! Dagelijks komen (nieuwe) dingen op jouw leven af waar je een reactie op geeft. Deze reacties vinden vaak onbewust plaats, soms bewust.

Ik wil in jouw leven meebewegen vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief gebaseerd op de theorie van Vandamme. Dat betekent dat je niet moet veranderen, vernieuwen of verbeteren. Je mag ontwikkelen! Dat kun je doen door dat wat zich ontwikkelt te laten aansluiten bij de innerlijke beleving van wat je doet. Anders gezegd door het ‘wat’ verbinden aan ‘wie’. Duurzame ontwikkeling van jezelf ontstaat wanneer jij wat je doet verbindt aan andere delen van je leven (wie je bent, hoe je de dingen doet en in welk groter geheel je staat).

Werk in allerlei sectoren vraagt om doelgericht en rationeel handelen. Ik wens ieder toe dat hij of zij zijn mens-zijn kent, durft te verkennen, bekennen en kan erkennen om toe te voegen als integraal onderdeel van de eigen vakbekwaamheid.

( Liesbeth, 2016 )