Podium voor professinoals

Podium voor professinoals

Werken op deze locatie betekent ook een podium voor jou als professional. Waar jij je nieuwste inzichten en verdieping kunt onderzoeken, presenteren of ervaren. Een plek waar ondernemers uit de regio hun vragen of ideeën kunnen voorleggen en van feedback worden voorzien door professionals die op de locatie werken.

Uitgangspunten zijn:

  • Stimuleer en begeleid informeel en intentioneel leren. Leren gebeurt niet alleen op school of in een formele vorm van onderwijs;
  • Verbind professionals vanuit verschillende beroepsprofielen en zorg dat zij elkaars talenten benutten;
  • Werk samen, vanuit verschillende beroepsprofielen aan innovatievraagstukken;
  • Naar je werk gaan in een thuisnabije omgeving.

Speel- en scholingsruimte, reflectie en bezinning zijn hierin leidend. Er zal worden gewerkt met maandelijkse cycli waarin telkens één thema op verschillende niveaus en interdisciplinair worden ingevuld.

Uiteraard worden professionals die gebruik maken van het Work&Life Center in de gelegenheid gesteld hieraan een bijdrage te leveren.

Zie onze agenda voor de eerst volgende activiteiten.