Over Petra

Over Petra

Onderwijspraktijk SMART

Mijn naam is Petra van de Kraats- Hop. Vanuit 33 jaar onderwijservaring deel ik kennis op het gebied van het jonge kind door middel van training en coaching. Ik ben co-auteur van het studie- praktijkboek ‘Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal!’

Mijn onderwijspraktijk SMART staat voor: Signaleren, Meedenken, Adviseren, Reageren en Toepassen.

Ik ga voor betrokkenheid in het onderwijs. Betrokkenheid ontstaat wanneer kinderen gemotiveerd leren. Dit ontstaat door een beredeneerd aanbod, afgestemd op de belevingswereld en ontwikkelingsfase van het kind.

Mijn dienstverlening bestaat uit het geven van trainingen en coaching in:

  • Hoogbegaafdheid
  • Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong
  • Spelend leren
  • Het optimaal afstemmen op de ontwikkeling en leermogelijkheden leidt tot en gelukkig kind.

Een gelukkig kind is van nature nieuwsgierig en ontwikkelt.

Petra van de Kraats