Supervisie

Supervisie

Supervisie

Inzoomen op situaties, dat is waar het in deze vorm van begeleiding om gaat.

Het gaat om leren wie jij bent in de context van je werk en jouw professioneel handelen. Je leert geïntegreerd denken op twee niveaus. Het eerste niveau is de integratie van jouw denken, voelen en handelen.  Het tweede niveau is de integratie van jou als persoon, je beroep en de werkcontext (zie figuur 1). Supervisieleren is intentioneel dat wil zeggen: het leren is doelbewust en is een gerichte activiteit. Heel anders dan incidenteel leren, dat vindt meestal bij toeval plaats tijdens een werkervaring.

  • Je leert van je eigen leermateriaal (jouw werkcontext en jouw handelen).
  • Het leren is afgestemd op jou als persoon.
  • Leren vindt vooral na de begeleidingscontacten plaats, in de werkcontext of het leven.

schema2

Om het leren van jou als supervisant te ondersteunen vinden de gesprekken om de 2 á 3 weken plaats. In deze tussenliggende weken zul je merken dat er veel geleerd wordt door jezelf.

Terug naar Begeleiding professionals in werk en leven

Ontwikkeling is ... beginnen bij jezelf en tegelijk niet de wereld vergeten.

( Vandamme, 2016 )