Intervisie

Intervisie

Leren in je werk – Intervisie

Blijven leren in je werk, dat is waar intervisie voor bedoeld is. Leren in je werk gaan niet vanzelf. Natuurlijk doe je dagelijks ervaring op, juist door deze werkervaring uit te vergroten bewerk je de ervaring tot een leerervaring. Collega’s en een goede intervisie-begeleider die de methodiek kent, helpen je bij dit leerproces. Overigens leer je in intervisie niet alleen van je eigen werkervaringen, maar mag je deel uitmaken van werkervaringen van anderen.

Intervisie als instrument

Intervisie is bij uitstek een instrument om meer zicht te krijgen op ‘leemtes’ binnen de organisatie. Jullie organisatie heeft een doel waar men gezamenlijk naar streeft. Elke professional levert een eigen bijdrage vanuit zijn attitude, vaardigheden en kennis. Als men niet functioneert zoals verwacht, om de doelstellingen van de organisatie te bereiken dan zijn er 2 mogelijkheden: we laten het gewoon zoals het is en de visie/missie wordt een papieren missie. Of je daalt vanuit het werk af naar onderliggende leerprocessen. Eén van de interventies die meer zicht geven op de leemtes is dan intervisie.

Wie ben jij in je werk?

Let op het draait niet om het oplossen van een ingebracht probleem, (dat is natuurlijk wel een bijkomend voordeel) maar om het leren leren van jezelf en je collega’s. Dat is spannend, want het vraagt kwetsbaarheid om een werksituatie in te brengen, om daarin iets van jezelf te laten zien en om vervolgens niet overruled te worden door collega’s met vergelijkbare ervaringen, met eenvoudige oplossingen (alsof je die zelf niet had bedacht) of een gevoel van ‘veroordeling’ van jouw als professional. Daarom werken veel professionals en teams met begeleide intervisie.

Werkwijze

  • Intervisie wordt om de 6 tot 8 weken gedaan met een vaste groep.
  • De duur van intervisie kan 60 minuten tot 2 uur zijn. Afhankelijk van de eigen wensen.
  • Er wordt gewerkt met een methodiek, een veelvoorkomende methode is de Incidentmethode. Maar er zijn ook andere vormen om intervisie toe te passen, afhankelijk van de ingebrachte casus kies ik als intervisie-begeleider een passende vorm.
  • De grootte van de groep is van 3 tot maximaal 8 personen.

Om zinvolle intervisie te kunnen uitvoeren heb je wel reflectievaardigheden nodig. Zo is het handig als je weet wat er in jezelf leeft. Wat denk of voel je? Hoe komt het dat je op deze wijze handelt? Intervisiegroepen met een laag vermogen tot reflectie worden geadviseerd te starten met supervisie. Dit om te voorkomen dat je meer werk-ervaringen uitwisselt en niet tot leren komt. Immers we kennen allemaal het principe ‘Als je doet wat je deed – krijg je wat je kreeg’. En dat is nu juist iets wat je niet wilt!

Terug naar begeleiding professionals in werk en leven.