Coaching

Coaching

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding waarin we samen gericht zijn op het zien en onderkennen van verbanden die jou helpen om je doel te bereiken.

De ontwikkeling die jij wilt maken staat centraal in de beweging van het leven. Heb je het doel van de ontwikkeling voor ogen dan kun je de verbinding maken met andere delen in je leven of werk. Hoe doe ik de dingen in mijn leven en wat leer ik daarvan voor de ontwikkeling. Wie is het die deze ontwikkeling wil maken en wat heeft jouw identiteit te zeggen aan de ontwikkeling? Wat heeft het geheel te vertellen aan de ontwikkeling? Door de ontwikkeling te verbinden aan werk & leven komt de ontwikkeling echt tot stand!

Coaching kan kortdurend zijn (bijv. 2 gesprekken) omdat de voortgang op de ontwikkeling centraal staat. Maar wanneer meer tijd nodig is kunnen er 5 of meer gesprekken gepland worden over een langere periode.

schema

Terug naar Begeleiding professionals in werk en leven

Ontwikkeling is ... tegelijk aansluiten bij wat er is en vernieuwen.

( Vandamme, 2016 )