Blog & Nieuws

Vitaal en energiek de zomer in!

Vitaal en energiek de zomer in!

Eén van onze thema-avonden rondom professionele identiteit in het onderwijs was ingericht met supervisie. Een methodiek waarbij je een eigen concrete werkervaringen inbrengt. Verkent en onderzoekt hoe je eigen handelen tot stand is gekomen. Het kan niet anders dan dat je ook stil staat bij je eigen gedachten en gevoelens, hoewel ze niet zozeer al het handelen verklaren. Veel gedrag komt intuïtief of juist meer als vanzelf tot stand. Je hebt een handelingsrepertoire opgebouwd wat je functioneren bevordert. Herhaaldelijk blijkt in de supervisie dat het stilstaan bij je eigen handelen en de verbinding zoeken met je eigen waarden, belangrijk is. Opvallend is dat meerdere professionals zich bewust zijn geworden, dat als hun eigen waarden op de achtergrond sluimeren, ‘automatische’ gedachten meer naar de voorgrond treden. Thema’s waar deze gedachten zich op richten zijn; eigenwaarde, zelfvertrouwen, geen fouten maken, vermoeid voelen maar toch door ‘moeten’ gaan. Een ander thema is jezelf ‘vitaal en energiek’ voelen, zeker in de laatste periode voor de zomervakantie. Hoe zorg je voor jezelf, zodat je ook naast je werk energie hebt voor andere waardevolle dingen. Daarom besteden we hier een speciale thema-avond aan. Deze avond wordt verzorgd door Krista Boots, zij is vitaliteitsadviseur.  

Je kunt je nog aanmelden, van harte welkom in Ermelo!