Professionele partners

Professionele partners

Kinderpsy Educatie

Professionele praktijk van Diana Smidts en Mariette Huizinga. Als wetenschappers hebben zij ruim 12 jaar ervaring op het gebied van executieve functies bij kinderen en pubers. Vanuit hun trainingsbureau Kinderpsy Educatie verzorgen zij lezingen en workshops aan onderwijsprofessinoals. Als trainer mag ik mij eigen bijdrage leveren voor hun praktijk door trainingen en workshops te verzorgen. We ontwikkelen samen een onderwijsprogramma om het thema ‘executieve functies; gedrag in uitvoering’ en ‘zelfsturing in de klas’ te laten indalen in het onderwijs, o.a. via intervisie en supervisie.

Kinderpsy Educatie

Samen Sterk Zorg

Het werken aan een eco-zorgcultuur dat is waarom zelfstandig gevestigde professionals zich verenigen in Samen Sterk Zorg. Een jonge, maar snel groeiend ondernemers platform waar professionals vanuit hun eigen (professionele) identiteit zorg mogen leveren zodat de klant weer echt centraal staat! Professionals die zichzelf als mens en als professional blijven ontwikkelen en het lef hebben om naar zichzelf te kijken. Als supervisor mag ik dit leren en ontwikkelen van professionals stimuleren en motiveren!

Samen Sterk Zorg

Groei opleidingen van Landstede MBO

De groei opleidingen bieden nascholing en trainingen aan voor professionals. Zowel op maat als incompany. In onze samenwerking lever ik een bijdrage aan de training Professionele identiteit voor zelfstandigen. Ook bied ik intervisie aan managers in de zorg.

Groei opleidingen

Viaa Hogeschool

De Viaa is een christelijke hogeschool waar geloven in je werk als belangrijke waarde wordt gezien. Daar lever ik als professional graag een bijdrage aan. De Viaa heeft onder andere de Educatieve Acedemie waaronder bijvoorbeeld de Pabo valt. In onze samenwerking lever ik een bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs. Zo heb ik het zelfevaluatierapport voor Midterm Review (een kritische reflectie op je eigen opleiding) geschreven aan de hand van input en gesprekken met docenten en directie. Een vervolgbijdrage van mij ligt in tijdelijk voorzitterschap van de commissie kwaliteitszorg, het uiteenzetten van concrete acties n.a.v. de review.

Viaa hogeschool