Groepssupervisie

Groepssupervisie

Groepssupervisie

Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als bij individuele supervisie. De meerwaarde van supervisie in een groep is de rijke leeromgeving tijdens de gesprekken. Nu kan ook de interactie tussen leden onderling aandacht krijgen. Hier valt veel van te leren als individu omdat je in het werk ook in een groep of team handelt.

Een groepssupervisie bestaat uit max. 3 personen en wordt niet via Skype gegeven.  Ook voor groepssupervisie geldt dat er 1 keer in de 2 á 3 weken een groepsgesprek plaatsvindt.

Begeleide intervisie

Bespreken van casuïstiek in onderwijs krijgt vooral vorm via leerlingbespreking met de intern begeleider of loopbaanexpert. Leren van casuïstiek bespreking vindt plaats als er gewerkt wordt met een intervisie methodiek. Helaas hoor ik geregeld dat intervisie niet effectief wordt toepast. De casus wordt besproken en er is een oplossing gevonden via allerlei tips en trucs van collega’s. Voor het juist leren toepassen van intervisie kan ik je begeleide in-oefening bieden. Zo leer je naast het vinden van een oplossing voor de casus ook te leren leren van ervaringen. Je leert jezelf als individu erin te betrekken.

Laat je 2 of 3 keer begeleiden in de intervisie en je kunt als team effectief verder!