Leiding geven vanuit betekenisvol perspectief

Leiding geven vanuit betekenisvol perspectief

Ervaringsonderzoek

Dit is een vorm van zelfonderzoek waarin je vanuit een praktijkervaring opzoek gaat naar thema’s die bij jezelf spelen. In deze zoektocht maak je gebruik van eigen andere ervaringen en van literatuur. Omdat je een periode stil blijft staan en jezelf als een soort ‘object’ onderzoekt is dit een lerende methodiek die jou als professional en als mens in beweging zet. Je zult merken dat je deze leerstrategie, waarmee je thema’s bij jezelf kan ontdekken, eigen maakt. Je voegt een metacognitieve vaardigheid toe aan je handelen!

Wat is het?

Onderzoek naar de rijkdom van ervaringen gebeurt via ervaringsonderzoek, ook wel fenomenologisch onderzoek genoemd. Maso, Andringa en Heusèrr (2004) hebben dit uitgewerkt in een praktisch boekje. Zij beschrijven de waarde van dit type onderzoek die zich o.a. richt op de verdieping van de eigen ervaring waardoor er een veranderingsproces opgang komt bij de onderzoeker.

Dit onderzoek gaat vanuit een ervaring opzoek naar de essentie van die ervaring ook wel de eidos genoemd. Vervolgens wordt de essentie vergeleken met andere ervaringen om te beschrijven welke kenmerken wezenlijk behoren tot de essentie. Nadat deze wezenskenmerken van de ervaring zijn onderzocht is het raadzaam om ze naast de literatuur te leggen. Wat zegt de (wetenschappelijke) literatuur over deze kenmerken. Komt dit overeen of juist niet met de eigen ervaring? Het effect van ervaringsonderzoek is het veranderproces wat bij de onderzoeker zelf ontstaat. Hierin zal het mens-zijn zich evolueren. Dat komt omdat in het onderzoeksproces stil gestaan wordt bij de onderlinge verhouding tussen herinnering, waarneming en handelen. We passen onze handelen aan, aan onze autobiografische herinneringen. En onze waarneming sluit zich bij die handelingen aan. Door de herinnering van een ervaring herhaaldelijk te bekijken wordt de waarneming nauwkeuriger gedaan en zal de herinnering bewerkt worden. Met als gevolg dat ons handelen / onze levensstijl zich aanpast aan de vernieuwde herinnering.

Hoe werkt het?

We komen in totaal 3 keer bij elkaar in een ontmoeting van 1 ½ uur. Tussen de ontmoetingen door zal je merken dat er de nodige denkkracht van je verlangd wordt. Daarnaast vraagt het voorbereiding in de zin van praktische uitwerking en door het lezen van literatuur.

Ervaringsonderzoek kan in een individuele setting maar kan ook heel goed in een klein verband van max. 4 deelnemers.

Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.

( Bertolt Brecht )