Werken vanuit je eigen bron

Werken vanuit je eigen bron

Realiseer jezelf wie je bent als vakman én als persoon

 

Wie wil jij ten diepste zijn als je een bijdrage mag leveren aan de eigenheid en uniciteit van de leerling en een onvervangbare betekenis mag geven aan de ontwikkeling van deze leerling?

  • Wil jij jezelf verder ontwikkelen?
  • Wil jij jezelf professionaliseren? Maar niet door nieuwe kennis, vaardigheden of competenties aan te leren?
  • Wil jij verschil maken in het leven van kinderen?
  • Wil jij dat wat je doet verbinden aan wie je bent?

Durf het dan aan om tijdens 5 bijeenkomsten aandacht te geven aan dagelijkse momenten uit jouw onderwijspraktijk. Leer hoe je kunt werken vanuit jouw vakmanschap en vanuit jezelf als persoon! Waarom durven? Omdat het over jou als mens gaat. Dat is precies het kwetsbare en risicovolle van onderwijs. Er wordt gewerkt met een maximale groepsgrootte van 4 onderwijsprofessionals.

 

 

Ik als instrument

In je vak als leerkracht zijn persoon en professie niet te onderscheiden. Je bent als leerkracht je eigen instrument en jouw leerlingen zijn daarop aangewezen. Vanuit je vakkennis en ervaring begeef je jezelf dagelijks in relatie tot de ander, de leerling. Om jouw onderwijsaanbod voor leerlingen eigen te maken wordt meer gevraagd dan vakinhoudelijke competenties of kennis van didactiek. Sensitiviteit, openheid en bereidheid is nodig om actief feedback van leerlingen te ontvangen en daarop respons te geven (instructie). Het is een vorm van communicatie tussen jou en de leerling die vele malen dieper gaat dan het overdragen van kennis. Je laat als het ware je didactische en pedagogische kennis samensmelten in je handelingen. (On)Bewust pas je daardoor dagelijks professionele oordelen toe (wat is het goede op dit moment voor deze leerling, in deze klas?).

Maar zijn die oordelen wel zo professioneel? Helaas is het zo dat we in ons dagelijks handelen snel geneigd zijn tot het downloaden van kennis en ervaringen. Je hebt snel de oplossing die je in het hier-en-nu ervaart. Actie-reactie. Niets mis mee zou je zeggen, als het waarneembare resultaat maar oké is. Kinderen voelen prima aan hoe processen onder de oppervlakte verlopen, alleen hebben ze nog niet het vermogen om dit onder woorden te brengen. Leerlingen zien je handelingen maar voelen vooral wie jij bent en reageren daar op.

Op zoek naar jezelf

Als ons handelen ongemerkt het downloaden van kennis en ervaring is, dan ga je als leerkracht voorbij aan je eigen krachtbron. Welke leraar wil je ten diepste zijn en ben je dat ook? Hoe staat het met je vooroordelen (Ik vind…), met jouw twijfels en cynisme. In contact met de ander hebben we te maken met een gekleurde waarneming. Daarmee bedoel ik dit, je neemt het gedrag van een kind waar maar hebt het gedrag maar al te gemakkelijk gelabeld. De leerling roept gevoelens bij je op die direct een appèl doen op jouw zijn als persoon. Dat kan niet anders, want zo werkt ons mens-zijn. Wat wel anders kan is dat je zo nu dan bewust wordt, aandacht geeft, aan deze interne processen binnen in jezelf. Je kunt het onbewuste handelen veranderen door bewust te maken waarom je doet wat je doet. Dat is transformeren van binnenuit!

Neem vrijblijvend contact op!

Liesbeth