Informatie thema avonden

Informatie thema avonden

Aandacht voor jouw mens-zijn als leerkracht

Cursusavonden voor leerkrachten en docenten in het onderwijs

In het onderwijs staat de leerling met zijn of haar eigen behoeften centraal. Het vraagt veel van jou als docent om daaraan recht te doen en op alle fronten passend onderwijs te bieden. Er wordt dagelijks een stevig beroep gedaan op je vakdidactische- en pedagogische kennis. Maar het onderwijs aan leerlingen vraagt veel meer van jou. Het vraagt om jezelf als mens in te zetten. Jouw persoon, je mens-zijn ‘hang je niet aan de kapstok, zoals je jas’ maar neem je mee de klas in. Daarbij is het essentieel dat je goed voor jezelf zorgt, zowel geestelijk als lichamelijk. Jijzelf bent je eigen instrument en net als alle andere instrumenten is er soms wat onderhoud, smeersel of een update nodig.

Je kunt deze reeks bijeenkomsten zien als APK voor je persoonlijke identiteit in relatie tot je werk als docent. Misschien heb je alleen wat onderhoud nodig op één specifiek thema? Voel je dan vrij om je in te schrijven voor één bijeenkomst. Wil je graag de hele serie volgen, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.

Avond 1 – Mijn professionele identiteit

15 mei 2019; 19.30-21.30 uur

Op deze avond krijg je het theoretisch kader aangereikt van professionele identiteit (M. Ruijters, 2018). Door dit kader krijg je meer inzicht in de relatie tot het onderwijssysteem en jouw persoonlijke en professionele identiteit. Natuurlijk hoort daar bij wat je drijfveer was om in het onderwijs te gaan werken en de mate van afstand die je binnen het huidige onderwijssysteem kan ervaren. Hoe ga jij hier mee om? Wie wil en kan jij zijn binnen het onderwijs- en schoolsysteem? Kortom een inspirerende avond met theorie en praktijk, verzorgd door Liesbeth Knol-Urbach, Msc.

Avond 2 – Jouw cirkel van invloed op stressvolle situaties

29 mei 2019; 19.30-21.30 uur

Door en in het onderwijssysteem kun je dagelijks druk ervaren om goed te presteren. Denk aan oudergesprekken, leer-opbrengsten, onderwijsinnovaties etc. Hoe ga je om met signalen van stress? Wat gebeurt er in je lichaam en welke invloed heb jij daar zelf op? Peter de Bruijn gebruikt de Heartmath methode waarbij hij jou direct kan laten zien wat er gebeurt in het lichaam in stressvolle situaties. Na deze avond ga je met concrete tips naar huis, zodat je de dag van morgen in onderwijs rustig en vol vertrouwen tegemoet treedt.

Avond 3 – Stille reflectie, kennismaking met supervisie

12 juni 2019; 19.30-21.30 uur

Van elke werksituatie leren we, dat is een oud gegeven. Maar zo gemakkelijk is leren niet. We vervallen gemakkelijk in oud patronen en hebben moeite om ons gedrag te veranderen. De supervisie methodiek helpt je om het leren van werksituaties krachtiger te maken. Niet omdat je moet veranderen maar omdat je oude niet helpende patronen wilt omzetten naar stimulerende handelingen. Dit maakt dat je hernieuwd plezier krijgt in het werk als leerkracht. Deze avond maak je kennis met verschillende werkvormen waarbij er veel respect is voor ieders eigen persoonlijke situatie door o.a. de stilte-oefening. Wilma de Vries en Liesbeth Knol-Urbach (beide supervisor) verzorgen deze avond.

Avond 4 – Vitaal, energiek en gelukkig in onderwijs

26 juni 2019; 19.30-21.30 uur

Krista Boots heeft als lifestyle coach ruime ervaring om werknemers te ondersteunen in de balans van werk en privé. Door middel van een vitaliteitscheck krijg je concreet zicht op jouw vitaliteit en energiebalans. Je gaat deze avond aan de slag met je eigen doelstellingen zodat je in de dagelijkse onderwijspraktijk direct de ‘vruchten kunt plukken’.

Avond 5 – Het systemisch perspectief

10 juli 2019; 19.30-21.30 uur

We zijn allemaal onderdeel van een systeem. Sterker nog: we maken deel uit van meerdere systemen. De meest bepalende is die van je familie. De plek die je in je gezin van herkomst inneemt en het bijbehorende gedrag dat je vertoont, herhaalt zich vaak in andere systemen waar je deel vanuit maakt. Het is goed om je bewust te zijn van je eigen patronen en overtuigingen, zodat helder wordt wat er gebeurt in de dynamiek met je leerlingen en collega’s.

In de schoolomgeving komen veel verschillende systemen samen: die van de leerlingen, collega’s en die van jezelf en alles bij elkaar vormt het weer een eigen dynamiek. Om alles goed te laten werken, is het nodig dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Tijdens deze avond zal Agnes van der Sluijs uitleggen en laten ervaren welke dat zijn en hoe dat werkt in de klas en in de schoolomgeving als geheel.


Wie zijn wij

Krista Boots
Krista Boots is leefstijlcoach en trainer. Ze bezit het vermogen om je in een korte tijd inzicht, bewustwording en kennis bij te brengen hoe je zelf weer in balans kunt komen

Peter de Bruijn
Peter is gecertificeerd Heartmath coach en begeleid mensen met stress gerelateerde klachten. In meer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest in internationale commerciële functies heeft hij zelf ervaren wat stress met het lichaam doet. Uiteindelijk heeft hij het roer omgegooid door naar zijn lichaam te luisteren en zelf aan het stuur van zijn leven te gaan zitten.

Liesbeth Knol-Urbach
Liesbeth is supervisor (LVSC geregistreerd) en orthopedagoog-NVO in onderwijs. Liesbeth heeft ruime ervaring in verschillende onderwijsdisciplines. Vanuit haar eigen praktijk Work&Life Center verzorgt zij trainingen, lezingen en cursussen met als missie om de onderwijsprofessional zichzelf als instrument in onderwijs te benutten.  Lees meer over haar op haar site www.work-lifecenter.nl

Wilma de Vries-Lam
Wilma is supervisor en coach (beide LVSC geregistreerd). Wilma heeft daarnaast ruime ervaring in het primair onderwijs als leerkracht en intern begeleider. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van startende leerkrachten in het primair onderwijs.
Lees meer over haar op haar site www.wlsupervisieencoaching.nl.

Agnes van der Sluijs
Agnes is professioneel begeleider op het gebied van diversiteit en inclusie in verschillende maatschappelijke sectoren. Binnen het onderwijs begeleidt zij projecten voor docenten en leerlingen / studenten gericht op identiteit, diversiteit, cultuur en zingeving. Ook begeleidt ze één op één professionals die gebaat zijn bij een systemische werkwijze waarin gekeken wordt naar de plek die je inneemt in je werkomgeving of privé. Met behulp van familie- of organisatieopstellingen maakt ze zichtbaar wat er speelt en onderzoekt ze waar mogelijkheden zijn om de negatieve dynamiek te doorbreken, zodat iedereen tot zijn recht komt in de groep waar hij of zij deel vanuit maakt. Zie: www.agnesvandersluijs.nl en https://www.linkedin.com/in/agnes-van-der-sluijs-232a0bb/

Praktisch

Heb je interesse voor 1 of meer avonden. Laat dit dan zo snel mogelijk weten door een mail te sturen aan liesbeth@work-lifecenter of door een berichtje via 06-54922647. Per avond kunnen maximaal 20 personen deelnemen, dus wees er snel bij!

Deelnemen aan een losse avond kost 75 euro per deelnemer. Neem je aan alle 5 de avonden deel dan betaal je 325 euro per persoon. De kosten zijn btw vrij. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Werk in allerlei sectoren vraagt om doelgericht en rationeel handelen. Ik wens ieder toe dat hij of zij zijn mens-zijn kent, durft te verkennen, bekennen en kan erkennen om toe te voegen als integraal onderdeel van de eigen vakbekwaamheid.

( )