Wat

Wat

Diensten voor deskundigheidsbevordering in of met onderwijs.

 • Individuele professionaliseringstrajecten:
  • supervisie gericht op het in beweging brengen van professionals vanuit een eigen leervraag en ervaring.
  • coaching gericht op het oplossen en begeleiden van eigen coachingsvraag vanuit een eigen probleemervaring. Het probleem kan onderwijsinhoudelijk zijn of meer gerelateerd zijn aan de professional zelf. Voorbeelden zijn: omgaan met werkdruk, ouders, passend onderwijs.
  • ervaringsonderzoek brengt jezelf als mens en als professional in beweging vanuit het onderzoeken van ervaringen in combinatie met literatuur.
 • Team professionaliseringstrajecten:
  • groepssupervisie met als opbrengst het leren leren (interne supervisor) stimuleren vanuit eigen leervragen die zijn ontstaan in de eigen context. Dit traject is zeer effectief als start voor zelfsturende teams of intervisie groep omdat eigenaarschap, reflectie, en onderzoekend vermogen geprikkeld worden.
  • begeleide intervisie
  • cursus Werken vanuit je eigen bron via Theorie-U.
  • ontwikkelcirkel waarin team onderwijsinhoudelijk met elkaar een thema verkennen maar tegelijk ook worden geschoold in het effectief samenwerken zodat er voortgang blijft op het project / de innovatie.
 • Adviseren en begeleiden van (team)leiders om op een project of innovatie vooruitgang te boeken werkend vanuit de visie.
 • Adviseren en uitwerken van onderwijsbeleid

Verklaring voor (her)registratie

De professionaliseringsactiviteiten richten zich op deskundigheidsbevordering en beogen de kwaliteit van jouw beroepsuitoefening te verbeteren. In verband met eigen registraties (schooleidersregister of register leraar) ontvang je na het traject (coaching of supervisie) een formele verklaring LVSC.

 • cursus Werken vanuit je eigen bron via Theorie-U.

We hebben geen bezinning nodig over het feit dat je ontwikkelt maar wel over hoe je ontwikkelt.

( Vandamme, 2013 )