Work & Life Center Ermelo

Work & Life Center Ermelo

  • Begeef jij je ook dagelijks in het drukke verkeer op weg naar een kantoorpand om te werken?
  • Kijk je ernaar uit om je ontwikkeling al werkend te voeden?
  • Kom je graag werken in een thuisnabije, professionele werkomgeving in de omgeving Ermelo / Harderwijk?
  • Wil je een bijdrage leveren aan co-creatie, duurzaamheid of ecosystemisch werken?
  • Heb jij discipline, rust of motivering van collega’s nodig?

Herken je één of meerdere bovenstaande punten dan is werken in het Work&Life Center misschien iets voor jou.

Het center presenteert zich als een rustpunt voor werken en leren op de Veluwe waar je als professional door blijft bloeien.

We hebben drie abonnementsvormen:

Abonnementen voor zelfstandige professionals

Abonnementen voor organisaties

Verbindingsabonnement

Podium voor jou

Werken op deze locatie betekent ook een podium voor jou als professional. Waar jij je nieuwste inzichten en verdieping kunt onderzoeken, presenteren of ervaren. Een plek waar ondernemers uit de regio hun vragen of ideeën kunnen voorleggen en van feedback worden voorzien door professionals die op de locatie werken.

Uitgangspunten zijn:

  • Stimuleer en begeleid informeel en intentioneel leren. Leren gebeurt niet alleen op school of in een formele vorm van onderwijs;
  • Verbind professionals vanuit verschillende beroepsprofielen en zorg dat zij elkaars talenten benutten;
  • Werk samen, vanuit verschillende beroepsprofielen aan innovatievraagstukken;
  • Naar je werk gaan in een thuisnabije omgeving.

Speel- en scholingsruimte, reflectie en bezinning zijn hierin leidend. Er zal worden gewerkt met maandelijkse cycli waarin telkens één thema op verschillende niveaus en interdisciplinair worden ingevuld.

Uiteraard worden professionals die gebruik maken van het Work&Life Center in de gelegenheid worden gesteld hieraan een bijdrage te leveren.

Meer informatie / aanmelden / contact?

Liesbeth Knol-Urbach
Tel: 06 549 226 47
E-mail: liesbeth@work-lifecenter.nl

Of loop vrijblijvend binnen bij het Work & Life Center aan het Hanengewei 67 (oude politiebureau)

Terug naar Homepage

Ik sta even stil, en dat is een hele vooruitgang.

( Bertolt Brecht )