Blog & Nieuws

Blog & Nieuws

Als je droom tot leven komt!

Een plek creëren waar professionals en studenten op een thuisnabije locatie kunnen werken en studeren. Waar werken weer spelen wordt met al zijn kenmerkende eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, onderzoeken, observeren, gewoon doen en ervaren, op ideeën worden gebracht en creatief zijn. Om tot een doelrealisatie te komen, help ik als begeleidingskundige mijn klanten met het VORK-model van Vandamme. Leren terugkijken naar… Lees meer

Vitaal en energiek de zomer in!

Eén van onze thema-avonden rondom professionele identiteit in het onderwijs was ingericht met supervisie. Een methodiek waarbij je een eigen concrete werkervaringen inbrengt. Verkent en onderzoekt hoe je eigen handelen tot stand is gekomen. Het kan niet anders dan dat je ook stil staat bij je eigen gedachten en gevoelens, hoewel ze niet zozeer al het handelen verklaren. Veel gedrag… Lees meer

Professionele identiteit en het onderwijssysteem

De thema-avonden voor professionals in onderwijs zijn van start gegaan! Inzichten opdoen over jouw eigen professioneel handelen; de invloed die jij kunt hebben op stressvolle situaties en vitaal en energiek in het onderwijs werkzaam zijn. Stuk voor stuk prachtige thema’s voor jou als onderwijsprofessional! Professionele identiteit in onderwijs Professionele identiteit heeft alles te maken met wie jij bent, echter je… Lees meer

Laat jongeren zelf ‘de bus’ besturen!

Jongeren inzicht geven in zelfsturing Een van de ontwikkelingstaken van jongeren is het door ontwikkelen van hun zelfsturend vermogen. Zelfsturend vermogen wil zeggen dat de jongere effectief gedrag kan inzetten om een doel op korte of lange termijn te behalen. Voor het behalen van een doel, zoals een opleiding, is motivatie gewenst. Jongeren zijn volop in ontwikkeling waardoor de gewenste… Lees meer