Begeleiding van ontwikkeling

Begeleiding van ontwikkeling

Mijn advies en ondersteuning is erop gericht om jouw kind (weer) te laten genieten van zijn of haar leven! Mijn missie is dat elk kind recht heeft om zichzelf als persoon volledig te ontwikkelen. Dit kan wanneer je kind balans ervaart in zijn leven, ook op jonge leeftijd voelen kinderen onvermogen of disbalans aan. Ze hebben alleen nog niet de woorden gevonden om dit aan jou te vertellen. Balans ontstaat doordat een kind zich aan de ene kant cognitief (denken) kan ontwikkelen maar aan de andere kant ook sociaal emotioneel groeit.

Balans is er als jouw kind zich dagelijks competent voelt, autonoom kan zijn en zich in relatie voelt staan. Dit begint al concreet op peuterleeftijd maar blijft ons hele leven lang. Het zijn de basisbehoeften van ons als mensen. Hoe dit werkt leg ik graag aan je uit!

Ik ben graag jouw sparringpartner als het gaat om vragen over onderwijs aan / ontwikkeling van je kind(eren)

Vanuit mijn ervaring en brede kennis mag je verwachten dat ik de problemen vanuit meerdere kanten bekijk. Ik kijk naar het totaal beeld van je kind.  Het gedrag wat we zien bij kinderen vertelt ons niet altijd direct wat er zich bij het kind vanbinnen afspeelt.  Zo kan onrustig of sterk emotioneel geladen gedrag vanuit verschillende oorzaken verklaard worden. Ik observeer en kijk graag met je mee naar de juiste verklaring. Daarna kan gerichte hulp geboden worden.  Ik ben bekend met de mogelijkheden van Passend onderwijs en neem deze mee in mijn advies.

Advies-vragen

Je kunt bij mij terecht voor allerlei vragen rondom de ontwikkeling van jouw kind in combinatie met vragen over onderwijs of school. Vragen of combinatie van vragen over:

  • de sociale ontwikkeling (contact-name, vriendschappen, gedrag)
  • de  emotionele ontwikkeling (huilen, angstig, boos, in zichzelf gekeerd, moeheid)  
  • de leerontwikkeling (zowel leerproblemen als goed scorende leerlingen)
  • de werkhouding / zelfsturing
  • wel of geen extra ondersteuning
  • het begrijpen van toets-resultaten   

Advies voor begeleiding 

  • Meedenken over de kwaliteit van begeleiding (zoals wat , waarom, door wie, hoe vaak)
  • Vertaling maken van (onderzoeks)rapporten naar passende begeleiding voor de dagelijkse (onderwijs)praktijk.
  • Overzicht bieden in alle hulp die er is
  • Sparringpartner als het gaat om passend onderwijs en verwijzen

 (Reflectie)gesprekken over begeleiding aan je kind

Supervisie voor ouders m/v In deze training doe je kennis op over het ontwikkelvermogen van zelfsturing bij kinderen. Daarnaast onderzoek en experimenteer je met je eigen rol als ouder. De training start vanaf 23 mei en is 5 avonden.