Blog & Nieuws

Professionele identiteit en het onderwijssysteem

Professionele identiteit en het onderwijssysteem

De thema-avonden voor professionals in onderwijs zijn van start gegaan! Inzichten opdoen over jouw eigen professioneel handelen; de invloed die jij kunt hebben op stressvolle situaties en vitaal en energiek in het onderwijs werkzaam zijn. Stuk voor stuk prachtige thema’s voor jou als onderwijsprofessional!

Professionele identiteit in onderwijs

Professionele identiteit heeft alles te maken met wie jij bent, echter je bent je wellicht weinig bewust dat het ook voor een groot deel gaat over het institutioneel frame. In dit raakwerk gaat het over je beroepsgroep en het team waarin je werkt. Daarmee is het belangrijk om je als onderwijsprofessional bewust te zijn van het groter geheel waarin jij werkt. Het is hoe dan ook van invloed op je dagelijks handelen in de klas. Ik schets een klein kader vanuit Hargreaves en Shirley (2009; 2012) om je een indruk te geven van de ontwikkelingen. Er zijn grofweg 4 wegen te onderscheiden waarlangs onderwijsbeleid zich heeft ontwikkeld. Kort benoemd gaf de 1e weg, kort na de 2e WO, veel autonomie aan leraren, maar werd er weinig gedeeld. Iedereen deed wat goed was in op basis van eigen kennis en ervaring. De 2e weg, eind jaren 80 kwam er meer standaardisatie in onderwijs. Regelgeving en toetsen namen toe. Rond de 3e weg, vanaf de jaren 90, kwam er meer en meer een sterke gerichtheid op targets en evidence based werken. Dit had mede te maken met de economische groei. In deze periode nam de eigen verantwoordelijkheid van leraren af en nam het vergelijk van onderwijsresultaten toe. Inmiddels is de 4e weg meer in opkomst. Een weg waarin gepersonaliseerd leren waarbij de ontmoeting tussen de leerling en leraar weer meer centraal komt te staan. Waarin scholen vanuit hun eigen visie en kracht mogen werken, met behoud van goede onderwijsresultaten.

Zoals je ziet legt iedere weg een andere druk op leerkrachten en daarmee doet het institutioneel frame dus direct een beroep op jouw dagelijkse werkcontext. Het is dus een prachtig thema ‘Jouw professionele identiteit’ om bij stil te staan, om de verbinding met je eigen missie te zoeken. Om te kijken waar jouw denkbeelden, overtuigingen en gedrag raakt of juist schuurt aan huidige ontwikkelingen in het onderwijs.

Mocht je er meer over willen weten, dan raak ik graag met je in gesprek.

Gelukkig bieden we een vervolg aan op de eerste avond als je merkt dat in de dagelijkse praktijk zaken schuren. Als je niet jezelf kunt zijn binnen het institutioneel frame. Als je merkt dat je meer stress ervaart dan je zou wensen. Als je ziet dat je altijd maar druk bent, nooit het werk af hebt, het altijd beter kan in het onderwijs. Geef aandacht aan je eigen mens-zijn neem signalen van stress waar en geef ze op tijd aandacht! Je kunt je nog aanmelden voor thema-avond 2 Jouw Cirkel van invloed op stressvolle situaties.