Blog & Nieuws

Eerste tekenen van een minimaatschappij in jezelf

Eerste tekenen van een minimaatschappij in jezelf

Peuters zijn in hun doen en laten nog zo open, ze weerspiegelen wat onbewust bij ons volwassenen leeft. Observeren en onderzoeken doen ze als de beste! Zo was ik met onze peuter naar het dorp. Hij ging met zijn eigen fiets zonder zijwielen, voelt zich nog wat onzeker op zijn fiets en viel daardoor bijna om. Midden in het dorp krijg ik als moeder een stevige toespraak dat ik iets toch echt niet moest doen. Met als afsluiter ‘heb je dat begrepen, mamma!’.

Recent zag ik de eerste tekenen van de theorie van Dialogical Self (minimaatschappij) bij onze peuter. Ook daarin laat hij zien wat onbewust bij ons volwassenen gebeurt. In het leven van onze peuter komen verschillende figuranten door de dag heen ter sprake: zo is er zijn knuffel ‘Poes’, die tegen hem ‘praat’, maar waar ook vooral mee wordt geknuffeld =zelfliefde. Er is knuffel ‘Nijntje’ die aandacht krijgt doordat onze peuter de dingen in zijn omgeving aan haar laat zien =zorgen voor. En dan zijn er ‘natuurlijk’ pappa en mamma =de ouder figurant. Dit is zichtbaar in zinnen als: ‘Nee dat mag niet zegt pappa of mamma zegt dat kan ik niet’. Dit argument gebruikt onze peuter echt alleen in bijzijn van of mamma of pappa. En dan is er nog de figurant ‘mijn vriendje’ =gevoel erbij willen horen. Wat zijn vriendje (leuk) vindt, wil of kan speelt nu al een rol in het besluit of onze peuter een activiteit of handeling doet. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de eerste tekenen van het Dialogical Self al zijn ontstaan. Over een tijdje komt er als het ware een sluier om en verschuift deze minimaatschappij met verschillende figuranten naar de innerllijke self.

Wat is Dialogical Self?

Dialogical Self is een psychologisch concept (Hermans en Kempen) dat aangeeft dat er een minimaatschappij in ieder individu aanwezig is. Er is een innerlijke dialoog gaande die je leert om vanuit verschillende rollen een standpunt in te nemen of tot een handeling te komen. De ene keer spreekt de ene figurant harder, afhankelijk van de situatie en context. Als je onderzoekt hoe jouw innerlijke dialoog werkt in relatie tot de maatschappij om je heen kan het je helpen om oude patronen of handelingen los te laten.  Je leert bewust maken wat onbewust aanwezig is en daardoor breng je jezelf in ontwikkeling. Het zelfonderzoek kan verwarrend, spannend en confronterend zijn, maar juist door jezelf te onderzoeken kan er een (diepe) verandering ontstaan die meer recht doet aan wie jij zelf als mens in jouw werk kan zijn.

Met dank aan onze peuter waar ik van mag leren!