Waar je werk maakt van leven

Waar je werk maakt van leven

Toevoegen van identiteit aan (professioneel) werk
Leren over jezelf
Dialoog over situaties uit werk en leven
Duurzaam en zinvol werk & leven

 

Bij Work&Life Center kun je terecht voor alle professionaliserings- en leervragen in onderwijs. Onderwijs in brede zin. Je hoeft als professional niet in het onderwijs werkzaam te zijn om leervragen te hebben. Je kunt ook als deelnemer aan onderwijs leervragen hebben rondom je eigen functioneren als student/werknemer.

Thema avonden

Aandacht voor jouw mens-zijn als leerkracht. Bezoek onze thema avonden voor leerkrachten en docenten in het onderwijs.

Work & Life

Work&Life gaat om de samenhang tussen de betekenis die jij geeft aan werk en de betekenis die je geeft aan (persoonlijk) leven. Andersom werkt het ook zo. De betekenis die jij uit jouw eigen persoonlijk leven haalt, is verbonden aan de betekenis die je geeft aan je werk. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk gaat dit onbewust en al sluimerend mis. Ik heb dit zowel bij jonge kinderen, adolescenten, als volwassenen gezien. In sterke verbinding tussen werk en leven zijn er patronen ontstaan die eerder constructief hebben gewerkt. Maar wat nu (on)bewust een belemmering kan vormen in je dagelijks werk en leven.

Een voorbeeld is een jonge vrouw die dingen niet mocht proberen van zichzelf omdat het anders misschien fout gaat…. Een patroon wat al op heel jonge leeftijd onbewust is ingeslepen. Maar wat nu sterk belemmert in haar studie en werk.

Of volwassen studenten die sterk onzeker blijven over eigen functioneren, zeker als daar de ‘schoolse’ beoordeling aan lijkt te hangen. Terwijl het om haar eigen professionele ontwikkeling mag gaan.

Work&Life is er voor onderwijsprofessionals die:

 • willen leren in hun werk (vanuit een open leerhouding zonder belemmering in functioneren) door werkervaringen om te zetten tot leerervaringen waar nieuwe inzichten uit voort komen.
 • gerichte leervragen hebben vanuit hun werksituatie
 • kortdurend coaching willen

Thema’s die veel naar voren komen zijn; niet kunnen stoppen of loslaten van werk, spanning / onzekerheid in interactie met collega’s / ouders, team functioneren, consultatie over begeleiding aan leerlingen.

Work&Life is er voor studenten die:

 • vastlopen in de studie en/of leven. Dat kan vanwege allerlei klachten zijn zoals; grip op studie kwijtraken, geen energie meer voelen voor de studie, twijfels in of over studie..

Work&Life biedt begeleiding in de vorm van supervisie, coaching of consultatie gesprekken en werkt met verschillende methodieken. Daarnaast kun je mij ook vragen voor:

 • begeleiding van leerteams / ontwikkelteam binnen scholen
 • versterken of opzetten van intervisie
 • lezingen over burn-out bij jongeren
 • workshop: coachen van zelfsturing bij jongeren
 • onderwijsadvies

 

Center

Work&Life Center is in ont-wikkeling. Het doel van het center is om professionals als werknemers, zzp’ers, werkgevers te inspireren en motiveren om zich te ontwikkelen. Onze snel veranderende maatschappij vraagt van professionals om zich blijvend te ontwikkelen en eigenaarschap te voelen van innovaties die op hen af komen. Geïnspireerd op het eco-systemisch model (Scharmer) werk ik een concept uit om aan deze vraag te voldoen.

Enkele uitgangspunten zijn:

 • stimuleer en begeleid informeel en intentioneel leren. Leren gebeurt niet alleen op school of in een formele vorm van onderwijs.
 • verbind professionals vanuit verschillende beroepsprofielen en zorg dat zij elkaars talenten benutten.
 • werk samen, vanuit verschillende beroepsprofielen aan innovatievraagstukken.
 • Naar je werk gaan in een thuisnabije omgeving.

Hoe dit center er uit komt te zien werk ik op dit moment uit. Mocht je mee willen denken, ideeën hebben of oplossingen zoeken voor innovatievraagstukken dan hoor ik het graag. Zodat het center haar doel kan realiseren.

Consciously we teach what we know; unconsciously we teach who we are.

( Hamachek, 1999 )